Thực Trạng Ô Nhiễm Môi Trường Biển Hiện Nay & Biện Pháp Khắc Phục

Sự phát triển mạnh mẽ kinh tế biển, kèm theo tăng trưởng mạnh ngành du lịch và dịch vụ biển. Các hoạt động đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản, khai thác dầu khí đã dẫn tới sự tập trung dân cư sinh sống, khai thác đông đúc. Điều này làm gia tăng nước thải…

Ô Nhiễm Môi Trường Nước, Hậu Quả Và Cách Khắc Phục

Nước có vai trò cực kỳ quan trọng trong đời sống con người, thiếu nước con người và  động thực vật sẽ chết. Hiện nay, nước chiếm 70% diện tích bề mặt của Trái Đất. Tuy nhiên ô nhiễm môi trường đang ngày càng nghiêm trọng không chỉ những nước phát triển mà ngay cả…